Iridaceae
   Crocus flavus Weston alttür dissectus T. Baytop & Mathew
 G A Z I 
11492
Lokalite: Manisa[B2]; Gördez
Habitat: Çayırlık
Toplayıcılar: Z. Aytaç (9295) Top. Tar.
19/03/2009
Kaydı giren: barcode