Iridaceae
   Crocus olivieri Gay alttür olivieri
 G A Z I 
13333
Lokalite: Kırıkkale[A4]; Delice, Büyükavşar köyü, Büyükhemit mevkii
Habitat: meşe altı
Yükseklik: 1190 - 1190
Toplayıcılar: C. Birden (1005) Top. Tar.
25/03/1990
Kaydı giren: barcode