Iridaceae
   Crocus pallasii Goldb. alttür pallasii
 G A Z I 
13510
Lokalite: Afyon[B3]; Dinar, Dinar - Çay yolu, Karamık bataklığı
Yükseklik: 1000 - 1000
Toplayıcılar: E. Akçiçek (3392) Top. Tar.
29/10/2000
Kaydı giren: barcode