Iridaceae
   Crocus biflorus Miller alttür pulchricolor (Herbert) Mathew
 G A Z I 
13912
Lokalite: Ankara , Ankara - Bolu arası, Akyarma (UTM 36T 454271, 4496957)
Habitat: sarıçam açıklığı
Yükseklik: 1470 - 1470
Toplayıcılar: M. Vural (8991) Top. Tar.
09/04/2005
Herbaryum notu: 4 adet.
Kaydı giren: barcode