Iridaceae
   Crocus biflorus Miller alttür pulchricolor (Herbert) Mathew
 G A Z I 
13915
Lokalite: Kahramanmaraş[C6] , Ahır dağı, Yalnız ardıç sırtları
Habitat: yüksek dağ stepi
Yükseklik: 1800 - 1900
Toplayıcılar: Z. Aytaç (4517 ) et al. Top. Tar.
23/04/1992
Kaydı giren: barcode