Iridaceae
   Crocus biflorus Miller alttür punctatus Mathew
 G A Z I 
13924
Lokalite: Burdur[C2]; Yeşilova, Büyükyaka köyü, Bağarası - Türkmen arası
Yükseklik: 950 - 1050
Toplayıcılar: F. A. Karavelioğulları (1004 ) et al. Top. Tar.
25/03/1993
Kaydı giren: barcode