Iridaceae
   Crocus chrysanthus (Herbert) Herbert varyete fusco-tinctus Baker
 G A Z I 
15874
Lokalite: Afyon[B3]; Bayat, Yongalıtepe - Kığılıtepe arası
Yükseklik: 1600 - 1600
Toplayıcılar: M. Vural (35) Top. Tar.
16/03/1975
Kaydı giren: barcode