Iridaceae
   Crocus ancyrensis (Herbert) Maw
 G A Z I 
18543
Lokalite: Kırıkkale[A4] , Hıdırşeyh köyü
Habitat: doğu yamaçlar
Yükseklik: 1290 - 1290
Toplayıcılar: A. A. Dönmez (1659) Top. Tar.
18/03/1990
Kaydı giren: barcode