Iridaceae
   Crocus ancyrensis (Herbert) Maw
 G A Z I 
18550
Lokalite: Bolu[A3] , Akyarma
Habitat: Pinus sylvestris açıklıkları ve çayırlıklar
Yükseklik: 1500 - 1500
Toplayıcılar: M. Vural (4331 ) et al. Top. Tar.
09/04/1988
Kaydı giren: barcode