Iridaceae
   Crocus ancyrensis (Herbert) Maw
 G A Z I 
18552
Lokalite: Kayseri[B5]; Bünyan, Korumaz dağı, Kazlar tepesi
Habitat: taşlık alanlar
Yükseklik: 1600 - 1650
Toplayıcılar: M. E. Uzunhisarcıklı (1479) Top. Tar.
29/03/2001
Kaydı giren: barcode