Iridaceae
   Crocus ancyrensis (Herbert) Maw
 G A Z I 
18553
Lokalite: Bolu[A3]; Abant, Anten kulesi yol ayrımı
Habitat: kayalık yamaçlar
Yükseklik: 1430 - 1430
Toplayıcılar: S. Demir (320) Top. Tar.
2/26/2013
Kaydı giren: barcode