Iridaceae
   Crocus cancellatus Herbert
 G A Z I 
21337
Lokalite: Antalya[C3 ]; İbradı, Gembaş yaylası
Habitat: kalker taşlı yerler
Yükseklik: 1550 - 1550
Toplayıcılar: A. Duran (8795) Top. Tar.
24/03/2010
Kaydı giren: barcode