Iridaceae
   Crocus danfordiae Maw
 G A Z I 
23740
Lokalite: Manisa[B2]; Gördez
Habitat: Çayırlık
Toplayıcılar: Z. Aytaç (9296) Top. Tar.
19/03/2009
Kaydı giren: barcode