Iridaceae
   Crocus fleischeri Gay
 G A Z I 
25326
Lokalite: Afyon[B2]; Dazkırı, Kepeztepe mevkii
Habitat: kireçli topraklar
Yükseklik: 860 - 870
Toplayıcılar: Z. Aytaç (5684) Top. Tar.
26/03/1993
Kaydı giren: barcode