Caryophyllaceae
   Arenaria drypidea Boiss.
 G A Z I 
24310
Lokalite: Kayseri[B5] , Ali dağı
Habitat: korunmuş step
Yükseklik: 1500 - 1650
Toplayıcılar: M. Vural (7046 ) et al. Top. Tar.
22/09/1993
Kaydı giren: barcode