Caryophyllaceae
   Arenaria lychnidea Bieb.
 G A Z I 
29425
Lokalite: Gümüşhane[A7]; Kürtün, Çıkrıkdüzü yaylası,Kurban tepe
Habitat: kaya üstü
Yükseklik: 2100 - 2100
Toplayıcılar: S. Yüzbaşıoğlu (3784 ) Top. Tar.
7/22/2012
Herbaryum notu: 2 adet.
Geldiği herbaryum: İSTE 98147
Kaydı giren: barcode