Caryophyllaceae
   Arenaria uninervia McNeill
 G A Z I 
38912
Lokalite: Antalya[C3]; Akseki, Çukurköy yaylası, Eğerbeli kuzey yamaçları
Habitat: kaya üzeri
Yükseklik: 2200 - 2400
Toplayıcılar: A. Duran (2843) Top. Tar.
17/07/1995
Kaydı giren: barcode