Cistaceae
   Helianthemum salicifolium (L.) Miller
 G A Z I 
35433
Lokalite: Ankara[A4]; Ayaş, Ankara - Ayaş arası, Ayaşbeli
Habitat: step
Yükseklik: 1200 - 1200
Toplayıcılar: Z. Aytaç (1951) Top. Tar.
01/08/1985
Kaydı giren: barcode