Iridaceae
   Crocus cancellatus Herbert alttür damascenus (Herbert) Mathew
 G A Z I 
11397
Lokalite: Kahramanmaraş[C6] , Ahır dağı, Karagöl mevkii
Habitat: alpinik step
Yükseklik: 1500 - 1600
Toplayıcılar: Z. Aytaç (3403 ) et al. Top. Tar.
19/10/1990
Herbaryum notu: 2 adet.
Kaydı giren: barcode