Iridaceae
   Crocus kotschyanus K.Koch alttür kotschyanus
 G A Z I 
12441
Lokalite: Kahramanmaraş[C6] , Erince dağı
Habitat: tarla içi ve açıklıklar
Yükseklik: 1500 - 1600
Toplayıcılar: H. Duman (2398) Top. Tar.
15/10/1986
Kaydı giren: barcode