Iridaceae
   Crocus olivieri Gay alttür olivieri
 G A Z I 
13335
Lokalite: Kırşehir[B5]; Çiçekdağı, Küçükteflek köyü, Karune beli
Yükseklik: 1000 - 1200
Toplayıcılar: F. A. Karavelioğulları (1008 ) et al. Top. Tar.
04/04/1993
Kaydı giren: barcode