Iridaceae
   Crocus pallasii Goldb. alttür pallasii
 G A Z I 
13512
Lokalite: Kahramanmaraş[B6]; Göksun, Berit dağı, Arpaçukuru yaylası
Habitat: dağlık step
Yükseklik: 2000 - 2000
Toplayıcılar: Z. Aytaç (3419 ) et al. Top. Tar.
20/10/1990
Kaydı giren: barcode