Iridaceae
   Crocus biflorus Miller alttür pulchricolor (Herbert) Mathew
 G A Z I 
13910
Lokalite: Bolu[A3] , Akyarma
Habitat: Pinus sylvestris açıklıkları ve çayırlıklar
Yükseklik: 1500 - 1500
Toplayıcılar: M. Vural (4332 ) et al. Top. Tar.
09/04/1988
Herbaryum notu: 2 adet.
Kaydı giren: barcode