Iridaceae
   Crocus biflorus Miller alttür pulchricolor (Herbert) Mathew
 G A Z I 
13913
Lokalite: Bolu , Abant
Habitat: sarıçam açıklığı
Yükseklik: 1373 - 1373
Toplayıcılar: M. Vural (8994) Top. Tar.
10/04/2005
Herbaryum notu: 4 adet.
Kaydı giren: barcode