Iridaceae
   Crocus biflorus Miller alttür tauri (Maw) Mathew
 G A Z I 
14644
Lokalite: Elazığ[B7] , Harput, Çizmecinin evinin 200 m altında, ufak çayın sol taraf sırtları, güney yamaç, Deliktaş deresi kuzeye bakan yamaç
Habitat: derin humuslu toprak
Yükseklik: 1200 - 1200
Toplayıcılar: T. Ekim (7003)
Kaydı giren: barcode