Iridaceae
   Crocus biflorus Miller alttür tauri (Maw) Mathew
 G A Z I 
14648
Lokalite: Muş[B8] , Anzak ovası ve civarı
Habitat: çayırlarda yaygın
Toplayıcılar: T. Ekim (7021)
Kaydı giren: barcode