Iridaceae
   Crocus abantensis T. Baytop & Mathew
 G A Z I 
17381
Lokalite: Bolu[A3] , Abant
Habitat: göl kenarı
Yükseklik: 1100 - 1100
Toplayıcılar: M. Vural (8176) Top. Tar.
30/03/1999
Herbaryum notu: 2 adet.
Kaydı giren: barcode