Iridaceae
   Crocus ancyrensis (Herbert) Maw
 G A Z I 
18547
Lokalite: Aksaray[B5] , Kızılkaya köyü, Kayabaşı
Yükseklik: 1250 - 1250
Toplayıcılar: F. Ertuğ (6) Top. Tar.
20/02/1994
Kaydı giren: barcode