Iridaceae
   Crocus ancyrensis (Herbert) Maw
 G A Z I 
18548
Lokalite: Kırşehir[B5]; Çiçekdağı, Halaclı köyü, Almanderebaşı mevkii
Habitat: Quercus çalılığı ve yamaçlar
Yükseklik: 1550 - 1550
Toplayıcılar: F. A. Karavelioğulları (1025 ) et al. Top. Tar.
09/05/1993
Kaydı giren: barcode