Iridaceae
   Crocus ancyrensis (Herbert) Maw
 G A Z I 
18554
Lokalite: Kahramanmaraş[C6] , Ahır dağı, Ulucak tepe, Bakacak sırtları
Habitat: step
Yükseklik: 1800 - 1800
Toplayıcılar: Z. Aytaç (4559 ) et al. Top. Tar.
21/05/1992
Kaydı giren: barcode