Iridaceae
   Crocus antalyensis Mathew
 G A Z I 
18752
Lokalite: Karaman[C4] , Özyurt dağı, Yollarbaşı kasabası girişi
Habitat: Quercus - Crataegus çalılığı içi
Yükseklik: 1200 - 1200
Toplayıcılar: A. A. Dönmez (4402) Top. Tar.
19/03/1995
Kaydı giren: barcode