Iridaceae
   Crocus asumaniae Mathew
 G A Z I 
19545
Lokalite: Antalya[C3] , Cevizli´ den Beyşehir´ e 4 - 6. km´ ler arası (37 14 1.32 N, 31 46 2.45 E)
Habitat: dikim alanı
Yükseklik: 1235 - 1235
Toplayıcılar: A. A. Dönmez (12640) Top. Tar.
27/11/2005
Kaydı giren: barcode