Iridaceae
   Crocus chrysanthus (Herbert) Herbert
 G A Z I 
22302
Lokalite: Afyon[B3] , Tren istasyonu çevresi
Habitat: kayalık
Yükseklik: 1020 - 1020
Toplayıcılar: A. A. Dönmez (4049 ) et al. Top. Tar.
09/04/1994
Kaydı giren: barcode