Iridaceae
   Crocus chrysanthus (Herbert) Herbert
 G A Z I 
22303
Lokalite: Eskişehir[A3] , Hekimdağ geçidi
Habitat: Quercus çalılığı, tarla kenarı
Yükseklik: 1200 - 1200
Toplayıcılar: A. A. Dönmez (4072 ) et al. Top. Tar.
10/04/1994
Kaydı giren: barcode