Iridaceae
   Crocus danfordiae Maw
 G A Z I 
23736
Lokalite: Kırıkkale[A4]; Sulakyurt, Koru köyü
Yükseklik: 920 - 920
Toplayıcılar: A. A. Dönmez (1656) Top. Tar.
18/03/1990
Kaydı giren: barcode