Iridaceae
   Crocus danfordiae Maw
 G A Z I 
23738
Lokalite: Ankara[A3]; Beypazarı, Oymaç-Tecener arası, güney yamaç
Yükseklik: 1100 - 1100
Toplayıcılar: M. Aydoğdu & H. Türker (1379) Top. Tar.
3/10/1990
Kaydı giren: barcode