Iridaceae
   Crocus pulchellus Herb.
 G A Z I 
34408
Lokalite: Çanakkale[B1]; Çan, Kirazlı Köyü,
Habitat: Kestane ve meşe orman açıklıkları
Yükseklik: 760 - 760
Toplayıcılar: Z. Aytaç (9640) Top. Tar.
10/16/2010
Kaydı giren: barcode