Caryophyllaceae
   Sagina procumbens L.
 G A Z I 
34109
Lokalite: Rize[A8] , İyidere çevresi
Habitat: kaya üzeri
Yükseklik: 10 - 10
Toplayıcılar: A. Güner (6397) Top. Tar.
25/05/1985
Kaydı giren: barcode