Caryophyllaceae
   Arenaria scariosa Boiss.
 G A Z I 
35761
Lokalite: Gümüşhane[A7] , Köse - Gümüşhane bei Kirikli
Habitat: felsspalten
Yükseklik: 1300 - 1300
Toplayıcılar: M. Nydegger (19142) Top. Tar.
12/07/1984
Kaydı giren: barcode