Cistaceae
   Helianthemum pilosum (L.) Pers.
 G A Z I 
33539
Lokalite: Herbarium Max Nydegger
Habitat: oedland auf kalk
Yükseklik: 150 - 150
Toplayıcılar: M. Nydegger Top. Tar.
05/04/1980
Kaydı giren: barcode