GAZI Herbaryumu Veri Tabanı
Anasayfa :: Kayıt Arama :: Taxonomik Dizin :: Herbaryum Dökümü :: Kurallar :: İletişim

Herbaryum Etiketi

Fam. : Caryophyllaceae
sp. : Arenaria ledebouriana Fenzl varyete parviflora Boiss.
 GAZI 
16702
Lokalite: Sivas; Divriği, Ödek köyü
Habitat: Astragalus stepi
Yükseklik: 1950 - 1950
Toplayıcılar: B. Şahin (3569 ) et al. Top. Tar.
18/06/2008
Kaydı giren: barcode
| YAZDIR | KAYDET |
Biyoenformatik Çözümler