Cruciferae
   Sisymbrium loeselii L.
 G A Z I 
29115
Lokalite: Ankara[A4]; Yenimahalle
Habitat: yol kenarı
Yükseklik: 900 - 900
Toplayıcılar: A. Yıldırım Top. Tar.
04/12/1990
Kaydı giren: barcode