Cruciferae
   Sisymbrium loeselii L.
 G A Z I 
29116
Lokalite: Ankara[A4] , Gazi Eğitim Fakültesi bahçesi
Habitat: ruderal yerler
Yükseklik: 850 - 850
Toplayıcılar: M. Vural (2207) Top. Tar.
25/05/1983
Kaydı giren: barcode