Boraginaceae
   Omphalodes brassicifolia (Lag.) Sweet
 G A Z I 
20762
Lokalite: Herbarium Max Nydegger
Habitat: fuss zu kalkfes
Yükseklik: 1060 - 1060
Toplayıcılar: M. Nydegger (33725) Top. Tar.
22/04/1995
Kaydı giren: barcode