Cruciferae
   Sisymbrium orientale L.
 G A Z I 
31952
Lokalite: Batman[C8]; Beşiri, Beşiri ırmağı kenarı (37.9064 K, 41.3475 D)
Habitat: alüvyal toprak, çayırlık
Yükseklik: 527 - 527
Toplayıcılar: S. Aslan (3345 ) et al. Top. Tar.
28/04/2009
Kaydı giren: barcode