Cruciferae
   Aubrieta pinardii Boiss.
 G A Z I 
33578
Lokalite: Konya[B3]; Akşehir, Engilli yaylası, Gıloğlu deresi
Habitat: kaya üstleri
Yükseklik: 1380 - 1380
Toplayıcılar: G. Dökmeci (28885-a ) et al. Top. Tar.
31/05/1974
Kaydı giren: barcode