Cruciferae
   Arabis sagittata (Bertol.) DC.
 G A Z I 
35390
Lokalite: Afyon[B3]; Bayat, Köroğlu tepe
Habitat: Kuzeybatı yamaç
Yükseklik: 1350 - 1350
Toplayıcılar: M. Vural (154) Top. Tar.
21/05/1975
Kaydı giren: barcode