Cruciferae
   Arabidopsis thaliana (L.) Heynhold
 G A Z I 
37964
Lokalite: Kars[A9]; Arpaçay, Karakale köyü Salahana mevkii, sığır ahırları
Yükseklik: 1800 - 1800
Toplayıcılar: H. Ocakverdi (1717) Top. Tar.
27/05/1984
Kaydı giren: barcode