Cruciferae
   Drabopsis verna K.Koch
 G A Z I 
39158
Lokalite: Kahramanmaraş[C6] , Ahır dağı, Hambur tepesi çevresi
Habitat: step
Yükseklik: 1800 - 2000
Toplayıcılar: Z. Aytaç (3505 ) et al. Top. Tar.
02/05/1991
Kaydı giren: barcode