Iridaceae
   Crocus kotschyanus K.Koch alttür cappadocicus Mathew
 G A Z I 
11004
Lokalite: Sivas[B6]; Divriği, Karasar yaylası
Habitat: kalker kayalıkları arası
Yükseklik: 1950 - 1950
Toplayıcılar: A. A. Dönmez (4241 ) et al. Top. Tar.
06/09/1994
Herbaryum notu: periant boğazı sarı benekli, saydam
Kaydı giren: barcode